Onsek Bunke Makaslı Platformlar (ZS1212)

Makaslı platformlar, inşaat, bakım, temizlik ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan